top of page

Inre solsken för kropp och själ

Vill du känna dig energisk, renad, mentalt alert och fokuserad? Detta är vad som händer när du tillför dina celler biotillgängligt solsken i form av flytande klorofyll - växternas livskraft.


Det ansedda Hippocrates Health Institute hävdar att konsumtion av grönt bör vara grunden för våra liv, något som stöds av naturläkare och holistiska hälsovårdare runt om i världen. (1)

Vi kan förstås införliva massor av gröna livsmedel i vår kost om vi så vill, men om vi inte gör massor av juice är det osannolikt att vi får i oss tillräckligt med grönt och alla dess fördelar.

Att införa klorofyll som kosttillskott är därför mycket fördelaktigt. Om du redan är väl insatt i fördelarna med chlorella, spirulina och vetegräs, men ännu inte har provat klorofyll i flytande form, så följ med oss nu.

En bra trend tar aldrig slut

Även om det för närvarande är en trend har naturläkare länge varit entusiastiska över fördelarna med klorofyll, och det finns goda skäl till det. För cirka 80 år sedan gjordes en studie med 1200 personer som behandlades med klorofyll, och slutsatsen var att "det är intressant att notera att det inte finns ett enda fall där förbättring eller bot inte har skett". (2)

Klorofyll betraktas som ett superlivsmedel då klorofyllets energigivande effekter når alla delar av kroppen.


Fördelarna

Klorofyll har flera hälsofördelar, nämligen att rensa, återställa och upprätthålla den fysiska kroppen på cellnivå.


  • Klorofyll, med sina alkaliserande komponenter, hjälper kroppen att rena och rensa ut slaggprodukter. I sin dramatiskt titulerade bok "Alkalize or Die" kallar dr Theodore A Baroody det för ett alkaliskt superlivsmedel och konstaterar: "När man ändrar kosten till mer alkalibildande livsmedel och kosttillskott börjar vävnadssyraavfall mobiliseras mot blodomloppet och de lymfatiska elimineringskanalerna. Och det som lagrats i vävnaderna kommer att dumpas i den allmänna cirkulationen för avlägsnande." (3) Detta innebär att det kan uppstå avgiftningssymptom när processen inleds. Hur mycket du känner av dessa beror på ditt nuvarande hälsotillstånd.

  • Klorofyll återställer och återuppbygger. Klorofyll har praktiskt taget samma struktur som hemoglobin och skiljer sig bara åt genom molekylen i mitten. Ett friskt blod är avgörande för att föryngra kroppen. Biokemisten Lita Lee noterade att klorofyll "verkar stimulera regenerering av skadade leverceller och ökar cirkulationen till alla organ genom att utvidga blodkärlen. I hjärtat bidrar det till överföringen av nervimpulser som styr sammandragningen." Detta innebär en långsammare hjärtfrekvens men med ökad kraft, med mer syre som strömmar genom blodtillförseln och följaktligen tillför alla delar av kroppen extra syre, något som vi alla behöver när vi lever i en modern giftig miljö. (4)

  • Klorofyll harmoniserar och upprätthåller en frisk kropp. Som Dr Brian Clements hävdar: "Sjukdomar kan inte existera i en alkalisk och syresatt kropp". I en studie på människor visade klorofyll hämma absorptionen av radioaktiva atafloxiner i blodomloppet. På senare tid har man funnit att chlorella har en effekt på Q10 genom att regenerera denna viktiga antioxidant och förbättra dess effektivitet. (6) (7)


Våra kroppar behöver ljus

Vi är ljusberoende kroppar - vi behöver solen, inte bara för D-vitaminet. Det utgör inget problem om vi kan tillbringa optimal tid med att absorbera solljus varje dag, men för de flesta av oss är det inte möjligt. Att kombinera tid i solen med och intag av klorofyll hjälper oss att ladda upp alla funktioner i våra kroppar. (8)


Kvalitet räknas

Flytande klorofyll är lätt att återskapa i och med att det finns i en biotillgänglig form, vilket innebär att dess effekter är snabba. Många receptfria flytande klorofylltillskott innehåller klorofyllin som härrör från natriumkopparsalter, vilket gör dem halvsyntetiska, vilket är billigare att tillverka och har en längre hållbarhet. (9) Dessa produkter är inte samma sak som rent oförfalskat flytande klorofyll. Även om tillskott med klorofyllin kan ha någon effekt verkar det som om de också kan orsaka symtom som illamående och blodbrist, och applicerat lokalt kan de orsaka klåda och lätt sveda. Detta är inte fallet med rent klorofyll. (10)

Många flytande klorofyllpreparat har också tillsats av aromer och glycerin i stället för att bestå av 100 % rent klorofyll. Ett rent flytande klorofyll som framställs av alfalfa-blad ger också de fördelarna hos denna växt som har använts sedan urminnes tider för en mängd olika åkommor. Det har inte rapporterats några biverkningar vid långvarig användning av rent klorofyll, vilket gör det till ett extremt säkert men ändå potent superladdat kosttillskott. (11)


REFERENSER

66 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page