top of page
alk_mag_charcoal.jpg

KIKI vill inspirera människor till en hälsosam livsstil. Och genom att sprida kunskap få fler att förstå innebörden av högkvalitativa och rena ekologiska produkter. Ingredienser som har utvunnits ur växter och grödor som fått växa naturligt och som sedan skördats på ett hållbart sätt. Produkterna är tillverkade med minsta möjliga påverkan på dess naturliga innehåll, för att bibehålla så högt näringingsinnehåll som möjligt. De är förpackade så rent som möjligt, utan förtjockningsmedel, bindningsmedel, artificiella färgämnen eller konserveringsmedel. Produkterna innehåller varken GMO (genetiskt modifierad organism) eller syntetiska ämnen, och dess innehåll har inte besprutats med bekämpningsmedel eller andra gifter.

bottom of page